Radio dla Techników i Amatorów - spis treści

Radio dla Techników i Amatorów 1947/11-12


ROK II LISTOPAD - GRUDZIEŃ 1947 R. NR 11/12 (Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, cena 60 zł)

TREŚĆ NUMERU (w skrócie):

 1. Z kraju i zagranicy.
 2. Telewizja w lotnictwie.
 3. Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (dalszy ciąg).
 4. Wtórnik katodowy.
 5. Przegląd schematów.
 6. Tania dwuobwodówka dla początkujących.
 7. Kącik krótkofalowca.
 8. Nomogram Nr. 17.

ZAWARTOŚC NUMERU (szczegółowo)

Z KRAJU I ZAGRANICY (1)

 • SPOŁECZNY KOMITET RADIOFONIZACJI KRAJU ORGANIZUJE AKCJĘ PRZYSPOSOBIIENIA RADIOAMATORÓW.
  Podjęta tuż po wojnie i nadal prowadzona akcja radiofonizacji kraju objęła przede wszystkim inwestycje, to jest budowę radiofonicznych urządzeń nadawczych oraz zmontowanie nowej na naszym gruncie - radiofonii przewodowej, opartej o sieć radiowęzłów i zbiorowych urządzeń radiowych. Wymienione urządzenia stały się niezbędną bazą dla dalszego rozwoju odrodzonej radiofonii.

 
Dyrektor Naczelny Polskiego Radia Wilhelm Billig przemawia w czasie obrad Walnego Zjazdu Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.

 • MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RADIOWA W PRADZE.
  Na I Międzynarodowej Wystawie Radiowej w Pradze Czeskiej, zorganizowanej z okazji 25-lecia istnienia Radia Czechosłowackiego widzieliśmy obok efektownych eksponatów pawilonu czechosłowackiego, pawilony radiofonii węgierskiej i polskiej.
  Pawilon polski cieszył się szczególną frekwencją, zwracając uwagę zwiedzającym zarówno estetyką eksponatów, jak też ich treścią, ilustrującą imponujący dorobek naszej radiofonii.


Ogólny widok Wystawy.

Telewizja w lotnictwie (4)

Szybki rozwój techniki telewizyjnej w ciągu kilku ostatnich lat doprowadził do jej zastosowania w najróżniejszych dziedzinach. Jedną z takich dziedzin, gdzie telewizja zdobyła poważne miejsce, jest lotnictwo wojskowe. W ubiegłej wojnie przy pomocy urządzeń telewizyjnych nakierowywano z odległości na cel bomby dużego kalibru, samoloty wywiadowcze przekazywały obrazy z terenu walk do głównej kwatery itp. Pomysł zastosowania telewizji w lotnictwie powstał jeszcze w roku 1934 kiedy to znany pionier telewizji dr V. K. Zworykin zaproponował użycie urządzeń telewizyjnych do skutecznego naprowadzania bomb na cel; w tym czasie w Japonii organizowano samobójcze oddziały żywych torped.

 
dr. V. K. Zworykin (wynalazca Ikonoskopu)

Pierwszy model urządzenia opracoowała firma R.C.A. w roku 1935. W latach 1941 i 1942 udoskonalono i zmniejszono wagę urządzeń do kilkudziesięciu kilogramów, przy czym pokonano najrozmaitsze trudności związane z pracą urządzenia w dużym zakresie temperatur, wilgotności i wysokości. Opracowano zasadniczo trzy typy: BLOCK I, II i III) służący przede wszystkim do kierowania bombami ślizgowymi oraz do bliskich wywiadów, MIMO odpowiednik poprzedniego typu dla bomb rzucanych bezpośrednio na cel i RING - normalna stacja telewizyjna o mocy 1kW z dwiema lub trzema kamerami przeznaczona do celów wywiadowczych.
Urządzenie "block" był to nadajnik telewizyjny zmontowany w bombie 2000 funtowej typ GB-4. Bomba zrzucona z samolotu w odległości około 20 km od celu leciała lotem ślizgowym; kamera telewizyjna umocowana u spodu przekazywała przy pomocy nadajnika (moc 15 W w pasie 300 Mc/s) i anteny kierunkowej obraz "widziany" przez bombę.


Bomba GB-4.

W samolocie macierzystym, który mógł krążyć w odległości do 25 km od celu, obraz obserwowany był przez bombardiera, który dwoma miniaturowymi knypelkami regulował drogą radiową stery bomby i w ten sposób nakierowywał ją na cel. Urządzenia tego rodzaju były wmontowane w latających fortecach.


Bombardier sterujący bombą GB-4.

Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (Dalszy ciąg) (7) 
Czytaj więcej: Radio dla Techników i Amatorów 1947/11-12

Radio dla Techników i Amatorów 1950/12

Radio dla Techników i Amatorów, grudzień 1950r., rok V, Nr 12

 • Połączenie "Radia" i "Radioamatora" (1)
 • Telewizja (XVIII) (2)
 • Lampy nadawcze i odbiorcze - podobieństwa i różnice (6)
 • Kondensator sprzęgający (14)
  Pojemność - oporność jako dzielnik napięcia
  Ładowanie i rozładowanie
 • Lampa mechaniczno - elektronowa (18)
 • Przegląd schematów:
  • Odbiornik radiowy firmy Minerwa (21)
  • Odbiornik radiowy Siemens Spitzensuper SH906W (22)
 • Anteny (II) (23)
 • Odpowiedzi redakcji (30)
 • Spis rzeczy za rok V - 1950r. (30)
 • Tarcza stroboskopowa - regulowanie i ustalanie liczby obrotów silnika gramofonowego (32)

Radio dla Techników i Amatorów 1950/10

Radio dla Techników i Amatorów, paźdz. 1950r., rok V, Nr 10

 • Z kraju i zagranicy
 • Wyniki II Tygodnia Propagandy Radiofonizacji Kraju (1)
 • Wystawa radioamatorska i radiotechniczna (2)
 • Zawody o mistrzostwo w odbiorze i nadawaniu (3)
 • Opłaty radiofoniczne w nowej walucie (3)
 • Telewizja (XVI) (4)
 • Odbiornik bateryjny dla szkoły niezelektryfikowanej (7)
 • Zasady obliczania odbiorników: cz. V Przemiana częstotliwości (11)
 • Nowe ogniwo (II) (17)
 • Przegląd schematów
  • Odbiornik "Philips 768A" (18)
  • Odbiornik "Pionier/Philips" (18)
 • Uproszczone obliczenie obwodu oscylatora superheterodyny (21)
 • Lampy serii E (boczno - kontaktowe) (26)
 • Lampa prostownicza - żarzona bezpośrednio czy pośrednio? (28)
 • Stroboskopowy przyrząd do strojenia instrumentów muzycznych (30)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nowe wydawnictwo (31)
 • Nomogram Nr 37 - Decybele *(32)

Radio dla Techników i Amatorów 1950/08

Radio dla Techników i Amatorów, sierpień 1950r., rok V, Nr 8

 • Z kraju i zagranicy
 • Radiofonia polska w Planie Sześcioletnim (1)
 • Sprawa zapomniana i zaniedbana - przeszkody przemysłowe (4)
 • Francuska wystawa części radiowych (5)
 • Krótkofalowcy czescy w obronie pokoju (6)
 • Elektroakustyczna pralka (6)
 • Radiostacje P.R. słyszalne w Nowej Zelandii (6)
 • O elektryczności atmosferycznej (6)
 • Miniaturowy filtr pośredniej częstotliwości (7)
 • Naprawa i strojenie odbiorników (X) Badanie i naprawa poza warsztatem (8)
 • Systematyka badania i naprawy odbiorników (9)
 • Telewizja (XIV) Ikonoskop (12)
 • Ujemne sprzężenie zwrotne (16)
 • Przegląd schematów
  • Odbiornik radiowy "Stern 5E61-C" (20)
  • Odbiornik Telefunken "T776WK" (20)
 • Bateryjny odbiornik przenośny (23)
 • Lampy serii C - prąd żarzenia 0,2A (28)
 • Jeszcze o lutowaniu (29)
 • Nowa książka (31)
 • Odpowiedzi Redakcji (32)
 • Nomogram Nr 36 (32)

Radio dla Techników i Amatorów 1950/06

Radio dla Techników i Amatorów, czerwiec 1950r., rok V, Nr 6

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Podpisanie umowy o współpracy z radiofonią bułgarską
  Współpraca radiowa z radiofonią Niemieckiej Republiki Demokratycznej
  Zobowiązania pracowników "Radiofonizacji Kraju"
  Pierwsi absolwenci Liceum Radiowego
  Nowa rozgłośnia P.R. w Krakowie
  Czyn Lipcowy pracowników Radia
  Wystawa "Radio w przedszkolu"
  Niezwykła burza jonosferyczna
  Radiotechnika w Z.S.R.R.
 • Radio w służbie portów polskich (4)
 • Naprawa i strojenie odbiorników (VIII) (7)
  Odbiorniki superheterodynowe
  Wskazówki dostrajania
 • Telewizja (XII) (16)
  Wykonanie układów odchylających
 • Modulacja pentod (20)
 • Przegląd schematów:
  • Odbiornik radiowy Stern 7E81-D (24)
  • Włoski odbiornik popularny (II) (25)
 • Termistory - opory zależne od temperatury (27)
 • Odpowiedzi redakcji (28)
 • Rozwiązanie Wielkiego Konkursu z nagrodami (29)
 • Decybele (III) (31)

Radio dla Techników i Amatorów 1950/05

Radio dla Techników i Amatorów, maj 1950r., rok V, Nr 5

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Sprzęt radiowy na XXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich
  55-lecie Radia w Związku Radzieckim
  Wykonanie Planu Kopenhaskiego
 • Naprawa i strojenie odbiorników (VII) (7)
  Strojenie i skalowanie
  Generator sygnałowy i miernik napięcia wyjściowego
  Odbiorniki proste
 • Telewizja (IX) (14)
  Zniekształcenia odchylenia
  Wzajemne położenie układów skupiających i odchylających
  Porównanie systemów odchylających
 • Zasady obliczania odbiorników - część IV (18)
  Układy z reakcją (zwrotnym sprzężeniem)
  Regulacja reakcji
  Dobór warunków pracy układu
 • Odpowiedzi redakcji (23)
 • Nowe typy słuchawek (24)
  Własności akustyczne słuchawek magnetycznych
  Sprzężenie elektryczne i mechaniczne
  Słuchawka wstążkowa
  Słuchawka dynamiczna
 • Przegląd schematów:
  • Odbiornik radiowy Wostok 49 (28)
  • Odbiornik radiowy Philips typ 55A (29)
 • Odpowiedzi redakcji (30)
 • Nowe wydawnictwo (31)
  Roman Zimermann: Pomiary i przyrządy pomiarowe radjotechniki
 • Decybele II (32)

Radio dla Techników i Amatorów 1949/12

Radio dla Techników i Amatorów, grudzień 1949r., rok IV, Nr 12

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Podpisanie umowy o współpracy między Polskim Radiem a Wszechzwiązkowym Komitetem Radiowym.
  Otwarcie nowej stacji szczecińskiej.
  Nowe ramy organizacyjne radiofonii polskiej.
  Dyrekcje Okręgowe Polskiego Radia wykonały plan radiofonizacji kraju.
  Tydzień Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.
  Nowe drogi radiofonizacji wsi radzieckiej.
  W paru słowach.
 • Naprawa i strojenie odbiorników (II) (7)
  Ogólne zasady postępowania z uszkodzonymi odbiornikami.
 • Regulowany zasilacz uniwersalny (15)
  Wskazówki praktyczne.
 • Telewizja (VI) (26)
 • Przegląd schematów (26)
  • Odbiornik radiowy Stern
  • Odbiornik radiowy Newa
 • Krótkofalarstwo (29)
  Z życia P.Z.K.
  Osiągnięcia krótkofalowców radzieckich.
 • Odpowiedzi Redakcji (30)
 • Nomogram Nr 31 (31)
  Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na wysokich częstotliwościach.

Radio dla Techników i Amatorów 1949/11

Radio dla Techników i Amatorów, listopad 1949r., rok IV, Nr 11

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Doświadczenia radiofonizacji wielkiej konferencji (III Sesja ONZ)
  W paru słowach.
 • Naprawa i strojenie odbiorników (4)
  Urządzenie warsztatu.
  Wyposażenie mechaniczne warsztatu.
  Wyposażenie elektryczne warsztatu.
  Wyposażenie radiotechniczne warsztatu.
 • Turystyczna dwójka bateryjna (11)
 • Telewizja (V) (14)
 • Przegląd schematów (20)
  • Odbiornik radiowy Mende 240WDK
  • Odbiornik sieciowo-bateryjny Philips 122ABC
 • Krótkofalarstwo (23)
  Krótkofalowa antena nadawcza z fiderem jednoprzewodowym
 • Tabele lamp (26)
  Do artykułu "Przyrząd do badania lamp" z Nr 10 "Radio"
 • Nowe wydawnictwo (30)
  Prof. dr inż. Janusz Groszkowski "Technika wysokiej próżni", Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, 1948
 • Odpowiedzi Redakcji (31
 • Nomogram Nr 30 (31)
  Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na niskich częstotliwościach

Radio dla Techników i Amatorów 1949/10

Radio dla Techników i Amatorów, październik 1949r., rok IV, Nr 10

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Wystawa Radzieckiego Przemysłu Telekomunikacyjnego.
  W paru słowach...
 • Przyrząd do badania lamp (7)
 • Telewizja (IV) (17)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (23)
  Część 8: Połączenia bezdrutowe, ruchome i stałe.
 • Przegląd schematów (24)
  • Odbiornik radiowy Tesla T713
  • Odbiornik radiowy Blaupunkt 6W69
 • Krótkofalarstwo (28)
  Pierwsze licencje.
  Stacja SP5 AB.
 • Modulacja drgań wielkiej częstotliwości (29)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 29 (31)
  Uniwersalna krzywa rezonansu.

Radio dla Techników i Amatorów 1949/09

Radio dla Techników i Amatorów, wrzesień 1949r., rok IV, Nr 9

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Otwarcie radiostacji w Raszynie.
  Centralna Radiostacja P.R.
  Rozgłośnia Centralna.
  243 nowe radiowęzły.
  Obchód pięciolecia Odrodzonego Polskiego Radia.
  Detektor na głośnik.
  W paru słowach...
 • Nowoczesne anteny nadawcze dla fal średnich i długich (5)
 • Oscylator RC częstotliwości akustycznych (12)
 • Rozciąganie zakresów na falach krótkich (14)
  Część II: Specjalny stopień krótkofalowy z dodatkową przemianą częstotliwości.
 • Telewizja (III) (20)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (25)
  Część VII: Urządzenia małej częstotliwości w rozgłośniach radiowych.
 • Elektrostatyczny woltomierz z triodą (26)
 • Krótkofalarstwo (28)
  Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
 • Przegląd schematów (28)
  • Odbiornik Echo 231Z produkcji Polskich Zakładów Tele-Radiotechnicznych
  • Odbiornik radiowy Orion
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 28 (31)
  Indukcyjność cewek ekranowanych