Radio dla Techników i Amatorów 1947/01-02


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok II, Styczeń - Luty 1947r., Nr 1 - 2.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Krótkofalarstwo.
  • Odbiorniki angielskie.
  • Nowy dielektryk.
 • Stan sieci radiofonicznych w Europie (Bulletin de O. I. R. Janvier 1947) (2)
 • W sprawie projektów nowego rozdziału fal dla radiofonii europejskich (5)
 • Fizyka atomowa (7)
  • Rzut oka na historię rozwoju badań atomowych.
 • Odbiorniki superreakcyjne (Dokończenie) (10)
  • Automatyczna regulacja wzmocnienia.
  • Szumy.
  • Tłumienie zakłóceń.
  • Zniekształcenia.
  • Selektywność.
  • Nieprawidłowe warunki pracy.
 • Fizyczne podstawy pracy klistrona (12)
 • Oscylograf katodowy Ra4001 (15)
  • Wstęp.
  • Lampa oscylograficzna.
  • Systemy generatorów podstawy czasu.
  • Konstrukcja oscylografu.
 • Przegląd schematów (24)
  • Schemat numer 24: Super "AS" (Radialva).
  • Schemat numer 25: Super firmy Croizet - Radio na lampach amerykańskich,
 • Rozmaitości (27)
  • Wygodny przyrząd do wykrywania uszkodzeń w radioodbiornikach (Signal Tracer).
  • Odbiornik D.K.E. na lampach zastępczych.
  • Dorobienie zakresu fal krótkich do D.K.E.
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram numer 10 (32)
  • Indukcyjność, pojemność i częstotliwość.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista