Radioamator 1954/06

Radioamator, czerwiec, 1954r., rok IV, numer 6
Na okładce: Na II Centraln ch Zawodach Radiotelegraficznych LPŻ.

 • Realizujemy zadania wynikające z Uchwał II Zjazdu Partii (1)
 • Dwójka refleksowa 2R7 (3)
 • Zasilacz wysokiego napięcia z oscylatora wielkiej częstotliwości (6)
 • Uczmy się radiotechniki - wtórnik katodowy (7)
 • Z życia krótkofalowców LPŻ (10)
 • Nowe zastosowanie wtórnika katodowego (13)
 • O zasięgu fal ultrakrótkich (15)
 • Przyrząd do określania rezonansu obwodów, linii zasilających i anten (17)
 • Kilka słów o antenie "Zeppelin" (20)
 • Na pasmach amatorskich (21)
 • Pomiar indukcyjności i pojemności własnej cewek (22)
 • Generator tranzytronowy (24)
 • Przegląd schematów:
  • odbiornik bateryjny "Riga B-12" (27)
  • odbiornik bateryjny "Standart" (27)
 • U naszych przyjaciół - ruch radioamatorski w Węgierskiej Republice Ludowej (28)
 • Porady (30)
 • Nowe wydawnictwa (31)
 • Wymiana (32)
 • Czy wiecie, że... (III okł.)