Radioamator 1960/03

Radioamator, marzec 1960r., rok X, Nr 3

 • Z kraju i zagranicy (65)
  Osiągnięcia Zakładów Produkcji Urządzeń Radiotechnicznych Ł-2 w Warszawie.
  Kieszonkowy telewizor.
  Radionadajnik dla rozbitków na morzu.
  Produkcja baterii "słonecznych".
  Przekazywanie obrazów telewizyjnych kablem podmorskim.
  Nowa lampa elektronowa o dużym współczynniku sprawności.
  Taśma magnetofonowa zabezpieczona przed powstawaniem na niej ładunków elektrostatycznych.
 • Zadanie (67)
  Pogłębić i ożywić nurt postępu technicznego w radioamatorstwie.
 • Imprezy sportowe LPŻ w r. 1960 (67)
 • Zasada działania tranzystorów (68)
  Charakterystyczne właściwości półprzewodników.
  Przejście p-n.
  Tranzystor ostrzowy.
  Tranzystor warstwowy.
 • Autotransformator (72)
 • Z działalności LPŻ (74)
 • Amatorski magnetofon (74)
  Konstrukcja mechaniczna.
  Konstrukcja elektryczna.
 • Odbiornik refleksowy (78)
 • Przegląd schematów: (80)
  • Odbiornik telewizyjny OTG-1941 Neptun.
 • O naszym konkursie (82)
 • Wskazówki do posługiwania się wobulatorem (85)
 • Plan wydawniczy Redakcji Książek Łączności WK na rok 1960 (87)
 • Z prasy zagranicznej (88) 
  Generator sygnałowy. 
 • Z praktyki radioamatorskiej (89) 
  Jak wykonać samodzielnie kondensator zmienny o małej pojemności. 
  Aperiodyczny wzmacniacz antenowy. 
  Lampa 6P3S jako odpowiednik lampy G807. 
  Prosty generator sygnałowy. 
  Zdalna regulacja telewizora "Rubens" 
  Prosty wobulator. 
 • KF i UKF (94) 
  Nowoczesna przystawka UKF.
 • Odpowiedzi redakcji (96)
 • Kącik filatelistyczny (96)
 • Nowe książki (okł. str III)
 • Czy wiecie, że... (okł. str. IV)