Krótkofalowiec Polski 1960/02

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), lipiec, Nr 2 (20-148), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: harcerze - krótkofalowcy składają Zjazdowi meldunek i pozdrowienia

 • Ze Zjazdu PZK (3)
 • Uchwała Zjazdu (4)
 • Nowe Władze PZK (4)
 • Zagadnienie wykorzystania doświadczeń krótkofalarskich (5)
  Zbieranie materiału ststystycznego w celu kontroli prognoz jonosferycznych
  Obserwacje odbioru na częstotliwościach większych od MUF
  Obserwacje propagacji pozaortodromowej fal krótkich
  Obserwacje zaburzeń jonosferycznych
  Utrzymanie łączności dalekosiężnej na falach ultrakrótkich
  Obserwacje odbioru telewizyjnego i stacji radiofonicznych UKF FM na krańcach zasięgu
  Obserwacje pozahoryzontowego odbioru stacji telewizyjnych i radiofonicznych UKF FM
  Badania warunków propagacji w pasmie 420MHz
 • UKF-y w Miętusiej (11)
  Wobec niebezpieczeństwa
  Zaczęło się
  Jest sygnał
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
  DX Century Club (DXCC)
  Prefiksy
 • Posmak wielkiej przygody (22)
 • Konkursy i Zawody (22)
  Zawody Przyjaźni
  Wyniki II tury Zawodów SP
  "Polski Polny Dzień - 1960"
  Pierwsze azjatyckie zawody DX-owe
 • Tu mówi Ziemia... (27)
 • Prognozy warunków propagacyjnych (28)
 • Na pasmach (30)
 • Dyplomy PZK (31)