Krótkofalowiec Polski 1929/01

Krótkofalowiec Polski 1/1929
Redakcja i Administracja: Lwów, Głęboka 10

 • Od redakcji (1)
 • Fale krótkie (2)
 • Krótkofalowiec przy pracy (3)
 • Odbiornik - nadajnik (5)
 • Konferencja Waszyngtońska (7)
 • Komunikaty klubowe (10)
  • Kurs Morsego
  • Bibljoteka klubowa
  • Stacja klubowa
  • Wkładki członkowskie
  • Nowi członkowie
  • Karty QSL
  • Zebranie "L.K.K."
  • Komunikaty biura QSL
  • QDT!
 • Sprawozdanie miesięczne (13)
 • Pomysłowy aparat nadawczy (15)