Krótkofalowiec Polski 1929/09

Krótkofalowiec Polski 9/1929
Redakcja i Administracja: Lwów, Głęboka 10

  • L.K.K. (129)
  • TC 0,3/5 lampa nadawcza dla fal bardzo krótkich (132)
  • Mierzenie słabych prądów szybkozmiennych (134)
  • Zjazd delegatów Klubów krótkofalowych (135)
  • QSO (137)
  • Stacja SP3FY (139)
  • Ze świata (139)
  • Komunikaty klubowe (141)
  • Nasłuchy (142)