Radio dla Techników i Amatorów 1946/08

Radio dla Techników i Amatorów, październik 1946r., rok I, Nr 8

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Z Kongresu Techników Polskich. Radiofonizacja w Związku Radzieckim. Radiowe urządzenia na okrętach. Radarem na księżyc. Sterowanie radiem pocisku rakietowego V2.
 • Fale ultrakrótkie (ciąg dalszy) (4)
  Anteny i fidery (linie zasilające). Zastosowania fal ultrakrótkich. Radiofonia na falach ultrakrótkich.
 • Thyratrony oraz ich zastosowanie w radiotechnice (dokończenie) (7)
  Zmiana obrotów silników zasilanych prądem zmiennym. Regulacja prądu zmiennego. Zastosowania w urządzeniach komutacyjnych. Komutacja silników, przemienniki. Prostowniki.
 • Postępy w dziedzinie radiolokacji (ciąg dalszy) (13)
  Morskie urządzenia radarowe P.P.I.
 • Woltomierz diodowy (15)
  Działanie. Zależność wskazań od częstotliwości. Zależność wskazań od kształtu krzywej napięcia. Zależność wskazań od napięcia zasilania. Pomiar napięć na źródłach o dużym oporze wewnętrznym. Prąd spoczynkowy diody. Kompensacja prądu spoczynkowego.
 • Nowoczesna radioodbiorniki ZSRR - odbiornik "Leningrad" (dokończenie) (20)
  Konstrukcja odbiornika. Radioodbiornik Wefsuper M557. Odbiornik bateryjny "Rodina". Układ odbiornika. Dane charakterystyczne odbiornika.
 • Przegląd schematów (23)
  • Odbiornik Siemens WLK/36
  • Odbiornik Siemens 85W
 • Lampy amerykańskie (26)
 • Kącik krótkofalowca (28)
 • Odpowiedzi redakcji (31)
 • Nomogram Nr 7 (32)
  Obliczanie indukcyjności cewek cylindrycznych jednowarstwowych.