Radio dla Techników i Amatorów 1947/09

Radio dla Techników i Amatorów, wrzesień 1947r., rok II, Nr 9

[Zawartość - część 1 (PDF)] [Zawartość - część 2 (PDF)] 

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Plany rozbudowy urządzeń nadawczych Polskiego Radia w 1948r. Konferencja w Atlantic City. Telewizja w U.S.A. Nowy "radar" dla niewidomych.
 • Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (cz. II Obwody rezonansowe) (4)
  Elementy obwodu. Obwody sprzężone.
 • Elementy RLC (13)
  Kondensatory: definicje, dielektryk, kondensator w obwodzie prądu stałego.
 • Tongenerator (dokończenie) (17)
  Dobór części. Montaż. Uruchomienie. Cechowanie.
 • Rozmaitości (20)
  Analiza dzielnika napięć przy pomocy zwykłego woltomierza. Zamiana lamp Löwego. Nowy sprzęt Philipsa.
 • Lampy serii ...11 (25)
 • Aparatura radiowęzła z własnym źródłem prądu (27)
  Agregat wiatrowy. Tablica rozdzielcza. Zasilacz. Wzmacniak i odbiornik.
 • Przegląd schematów (29)
  • Super bateryjny firmy Horny 257W
  • Odbiornik typu "Horny E132 Ultra Prinz"
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 16(32)
  Obliczanie filtrów pośredniej częstotliwości.