Radioamator i Krótkofalowiec 1975/02


Radioamator i Krótkofalowiec Polski, rok 26, luty 1975 r., nr 2
Na okładce: uczestnik zawodów "Łowy na lisa"

[Zawartość (PDF)]

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Nowe rozgłośnie radiowo-telewizyjne (33)
 • TECHNIKA RiTV
  • Stereofoniczny odbiornik FM (33)
 • ELEKTROAKUSTYKA
  • Stereofonia dziś i jutro (2). Odsłuch audycji stereofonicznych (37)
 • MIERNICTWO ELEKTRONICZNE
  • Cyfrowy miernik częstotliwości (39)
 • PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE
  • Wykaz elementów półprzewodnikowych produkowanych w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników (43)
 • KĄCIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
  • Działanie najprostszego prostownika (49)
 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
  • Ulepszone urządzenie iluminofoniczne (50)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (51)
 • RADIOAMATORSTWO W LOK
  • Powołanie Głównego Kolegium Sędziowskiego sportów techniczno-obronnych (53)
  • Wyniki ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich SP-K 1973/74 (54)
  • Z wizytą u krótkofalowców LOK w Piekarach Śląskich (54)
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW
  • Herman Klejman, Lasery, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, wydanie 1, nakład 4000 egz., stron 474, cena 42zł.
 • CZY WIECIE, ŻE...
  • W sierpniu 1974 r. liczba zarejestrowanych abonentów telewizji wynosiła: w W. Brytanii 17347913 (w tym 5889001 abonentów telewizji kolorowej), we Francji 13442488 (w tym 1510383 abonentów telewizji kolorowej).
 • SPROSTOWANIE
  • Artykuł pt. "Elektroniczny przekaźnik czasowy" (nr 11/1974). Na schemacie ze str. 276 połączenie bazy tranzystora T3 i kondensatora 50uF powinno być doprowadzone tylko do dzielnika napięciowego R14 i R15.
  • Artykuł pt. "Wyłącznik dźwiękowy" (nr 12/1974) na stronie 303 w wykazie elementów podano błędne typy tranzystorów. Powinno być: T1 - AC150, T2/T3 - 2N2906A, T4/T5 - 2N1305. Ponadto diody D5 i D6 powinny być odwrócone.