RADJO-AMATOR POLSKI 1929/11

RADJO-AMATOR POLSKI, ROK 3, No 11, LISTOPAD, 1929

 • Sprawy radjoamatorskie na konferencji C.C.I.R. w Hadze (1342)
 • Jednoskalowa Nemodyna (1344)
 • Sonda ultradźwiękowa (Patrzenie w wodzie oświetlonej promieniami ultradźwiękowemi) (1350)
 • Fizyczne własności fal b. krótkich (1358)
 • Filtry elektryczne (1364)
 • Istota elektronów (1367)
 • Zasilacz odbiornikowy prądu stałego (1369)
 • Porozumienie międzypaństwowe w sprawie upoważnień dla radjoamatorów (1376)
 • Komunikaty (1377)
 • Drobiazgi praktyczne (1380)
 • Przegląd prasy radjowej (1382)
 • Ze świata (1384)
 • Co nam oferują radjofirmy (1386)
 • Odpowiedzi redakcji (1388)