RADJO-AMATOR 1932/10

RADJO-AMATOR, PAŹDZIERNIK, 1932

 • Rozbić atom! (163)
  Badania Rutherforda z r. 1818 - 1919
 • Ciekawe eksperymenty Marconi'ego na falach ultrakrótkich (165)
 • Lokalizacja źródeł niedomagań odbiorników (168)
 • Thyratron - nowa lampa prostownicza (dokończenie) (170)
 • O promieniach kosmicznych (173)
 • "Mignon RA4" (177)
 • "Midget RA3" (189)
  (Montaż według opisu ORA wykonało laboratorium "Radjo-Amatora)
  Schemat
  Obwody wielkiej częstotliwości
  Cewki
  Chassis
  Montaż
  Uruchomienie
  Spis części
 • Trójka "S-Dt-1" (196)
 • Pierwsze kroki radjoamatora (205)
  Co każdy z nas o lampie katodowej wiedzieć powinien
 • Co nam oferują radjofirmy? (207)