RADJO-AMATOR 1933/01

RADJO-AMATOR, STYCZEŃ, 1933

 • Komunikat P.Z.K. (2)
 • Nowa era (3)
 • Fale centymetrowe (5)
 • Sposoby badania radjoodbiorników (8Nr. Nr. 85 i 87 (13))
 • Selektodyna A 42 (15)
 • Pentodyna A 11 (28)
 • Układ nadawczy dla fal ultrakrótkich (34)
 • Na marginesie nowego rozporządzenia M.P. i T. (36)
 • Pierwsze kroki radjoamatora (39)
 • Nowa lampa "Variable-Mu" NVS 4 (40)
 • Sprawozdanie z demonstracyj "Ogniwa-akumulator" syst. inż. Willimka w Związku Techników w W-wie (42)
 • Co nam oferują radjofirmy? (43)
 • Przegląd prasy (45)
 • Wskazówki praktyczne (47)