Radjo 1934/11

Radjo (ilustrowany tygodnik dla wszystkich), ROK IX, No 11, 11 marca 1934r.
Na okładce: Znakomita śpiewaczka Ewa Bandrowska - Turska.

  • Tydzień Lieracki Polskiego Radia (1)
  • Radjo dzieciom i młodzieży (4)
  • W światach podziemnych (5)
  • Przemytnik haszyszu (6)
  • Koncert Muzyki Holenderskiej (7)
  • Rzeczy ciekawe i rozmaite (8)
  • Porady techniczne (9)

ESPERANTO

W języku esperanto nadany zostanie z Krakowa, dnia 14 marca odczyt, napisany przez profesora Uniw. Jagiell. d-ra Adama Fischera p.t. "Charakter ludu polskiego". Odczyt wygłosi p. T. Hodakowski.


  • Radjotechnika (11)
    Super - Reflex 3 (schemat, wzmacniacz średniej częstotliwości, cewki, filtry pośredniej częstotliwości, konstrukcja, uruchomienie).