Tranzystorowe przetwornice napięcia stałego (wyd. 1)


A. Żurawlew, K. Mazel "Tranzystorowe przetwornice napięcia stałego"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 3000 + 260 egz., Warszawa 1962
(z języka rosyjskiego przełożył Henryk Glinkowski)

Od tłumacza (5)
Przedmowa (6)
1. Przetwornice napięcia stałego (7)
Typy przetwornic.
Podstawowe typy przetwornic tranzystorowych.
Układy tranzystorowych generatorów samowzbudnych.
Układy prostowników.
Konstruowanie i eksploatacja przetwornic tranzystorowych.
2. Przetwornice w układzie przeciwsobnym (23)
Zasada działania układu.
Podstawowe wzory obliczeniowe.
Przykłady obliczeń przetwornic.
3. Przetwornice napięcia stałego ze wzmocnieniem mocy (44)
Układy przetwornic ze wzmocnieniem mocy.
Warunki pracy tranzystorów w układzie wzmacniacza mocy.
Podstawowe zależności do obliczenia układu przetwornicy ze wzmacniaczem mocy.
Przykład obliczenia przetwornicy ze wzmacniaczem mocy.
4. Specjalne układy przetwornic napięcia (64)
Stabilizacja częstotliwości przetwornicy.
Stabilizacja napięcia przetwornicy.
Przetwornice jako źródła napięć wielofazowych.
Układy przetwornic i wzmacniaczy pracujących przy podwyższonym napięciu zasilania.
Zabezpieczenie tranzystorów przed przepięciami powstającymi w obwodach przetwornic.
Dodatek (77)