O telewizji


Ryszard Doński "O telewizji"
Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", nakład 10250 egz., 1951

Wstęp (5)
Jak widzimy otaczający świat (11)
Światło i oko. Czy oko można oszukać.
O prądzie elektrycznym (17)
Poznajemy naturę prądu elektrycznego. Prąd elektryczny środkiem łączności.
Poznajemy zasady telewizji (25)
Komórka fotoelektryczna - "elektryczny zawór" kierowany światłem. Jak wykorzystać fotokomórkę przy przesyłaniu obrazów na odległość. Jak ograniczyć ilość przewodów koniecznych do przesłania obrazu. Ikonoskop - "oko elektryczne". Poznajemy działanie lampy obrazowej. Fale radiowe "nośnikiem" sygnału obrazowego.
Poznajemy praktyczne zagadnienia telewizji (48)
Zwiedzamy Moskiewski Ośrodek Telewizyjny. Tylko na falach ultrakrótkich. Poznajemy odbiornik telewizyjny. Co możemy oglądać przy pomocy telewizji. Telewizja kolorowa.
Znaczenie telewizji w życiu współczesnego społeczeństwa (69)
Specjalne zastosowanie telewizji (72)
Telewizja w Polsce (76)