Podręczna encyklopedia teleelektryki - elektronika

Podręczna encyklopedia teleelektryki - elektronika, Ignacy Dubas, Jerzy Szerszeń, Edward Stolarski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 190 egz., Warszawa, 1964

 • A
  admisyjna moc anody, akceptor, aktywator.
 • B
  bariera potencjału, baza, bezpieczniki gazowane.
 • C
  charakterystyki robocze pentody i tetrody, charakterystyki robocze triody, charakterystyki statyczne tranzystora, chemiluminescencja, cieplny układ zastępczy tranzystora, cyklofon, cyklotron, cyklotronowe częstotliwości, częstotliwość graniczna dolna, częstotliwość graniczna górna, częstotliwości charakterystyczne, czujnik jonizacyjny, czułość mocy, czwórnik bilateralny.
 • D
  Destriau zjawisko, dioda czterowarstwowa, dioda parametryczna, dioda półprzewodnikowa, dioda tunelowa, dioda Zenera, dioda z podwójną bazą, dekadowa lampa licząca, donor, dynatronowe zjawisko, dynoda, działo elektronowe, dziura.
 • E
  ekzytron, elektrochemiczny potencjał metalu, elektroda zapłonowa, elektroluminescencja, elektrometryczne lampy, elektron, elektronoluminescencja, elektronooptyczny przetwornik, elektronowolt, elektronowy wskaźnik dostrojenia, elektron przewodnictwa, emisja autoelektronowa, emisja termoelektronowa, emisja wtórna, enneoda, exitron.
 • F
  fala de Broglie'a, fanotron, fantastron, fantastron tranzystorowy, Fermiego poziom energii, Fermiego prawo rozkładu energii, fieldistor, filtr elektromechaniczny, filtr elektronowy zasilacza, filtr piezoelektryczny, fluktuacja prądu anodowego, fluorescencja, fosforescencja, fotodioda z dwoma złączami, fotodioda z jednym złączem, fotoelektron, fotoelektryczne selektywne zjawisko, fotoelektryczne zjawisko, fotoelement, fotoemisja, fotojonizacja, fotokatody, fotoluminescencja, fotometryczny równoważnik promieniowania, fotonówki, fotonówki gazowane, fototranzystor, Fowlera wzór.
 • G
  gazotron, gazowana lampa prostownicza, gazowane triody wzmacniające, generator o obwodach strojonych w anodzie i siatce, generator o sprzężeniu elektronowym z obciążeniem, generator o strojonym obwodzie anodowym, generator o strojonym obwodzie siatki, generator przebiegów piłokształtnych z tyratronem, generator RC mostkowy, generator RC z czwórnikiem dwuteowym, generator Seilera, generator tranzytronowy, generator tranzystorowy RC z czwórnikiem dwuteowym, generator Vackara, generator z dzielnikiem indukcyjnym, generator z dzielnikiem pojemnościowym, generatory czwórnikowe, generatory dwójnikowe, generatory dwójnikowe tranzystorowe, generatory o zwiększonej stałości częstotliwości, generatory przebiegów piłokształtnych na tranzystorach, generatory RC, generatory RC łańcuchowe, generatory stabilizowane kwarcem, generatory tranzystorowe małej częstotliwości, generatory tranzystorowe RC łańcuchowe, generatory tranzystorowe wielkich częstotliwości, generatory z diodą tunelową, getter.
 • H
  h parametry tranzystora, hallotron naparowany, halo ekranu luminescencyjnego, heksoda, heptoda.
 • I
  ignitron, ikonoskop, iloczyn wzmocnienia i szerokości pasma, imersyjna soczewka elektryczna, imitancja, impedancja wejściowa lampy, iskrzenie katody tlenkowej.
 • J
  jarzeniówka stabilizacyjna, jonizacja, jonizacja kumultatywna, jonizacja lawinowa.
 • K
  katoda impregnowana, katoda pozorna, katoda spiekana, katoda tlenkowo - torowa, katoda wtórna, katody tlenkowe, katody zmęczenie, kenotron, klasy wzmacniaczy, klistron, klistron dwuobwodowy, klistron odbiciowy, klistron refleksowy, klistrony trzyobwodowe, kolektor, kolektor jonów, kolor wyładowania jarzeniowego, kryotron, krystaloluminescencja, kwarcowy oscylator piezoelektryczny.
 • L
  lampa błyskowa, lampa obrazowa, lampa oscyloskopowa, lampa strumieniowa, lampy nadawcze, lampy niezawodne, lampy rozbieralne, lampy tarczowe, laser, luminescencja, luminofor.
 • Ł
  ładunek przestrzenny.
 • M
  magnetooporowe zjawisko, magnetron, magnetron wnękowy, magnetronowe zjawisko żarzenia, maksymalna częstotliwość generacji multiwibratora tranzystorowego, maksymalne użyteczne napięcie kolektora tranzystora, maser, mesa, metastabilny stan atomu pobudzonego, mikroskop elektronowy, Millera integrator, modulacja amplitudy, multiwibrator, multiwibratory tranzystorowe, multiwibratory trnzystorowe astabilne, multiwibratory tranzystorowe bistabilne, multiwibratory tranzystorowe monostabilne.
 • N
  napięcie gaszenia, napięcie jonizacji, napięcie kontaktowe w lampie, napięcie przebicia złącza, napięcie szczątkowe, napięcie zapłonowe anody, napięcie zapłonu, napięcie zastępcze w lampie, negatron, neutralizacja czwórnika, nonoda, n-p-n tranzystor, nuwistor.
 • O
  obwód rezonansowy równoległy, obwó rezonansowy szeregowy, odpowiedź układu, odwracacze fazy, oktoda, oporność nasycenia tranzystora, opóźniające układy regulowane.
 • P
  parametry lampy, parametry robocze układu tranzystorowego, Peltiera zjawisko, pentagrid, pentoda, p-n-p tranzystor, pompa jonowa, poświata ekranu luminescencyjnego, powielacz elektronowy, powielania lawinowego zjawisko, powierzchniowe ładunki, poziom dozwolony energii, poziomy wzbronione energii, półprzewodnik samoistny, półprzewodnik, półprzewodnik zdegenerowany, praca wyjścia elektronu z metalu, prąd wybiegowy w lampie, prąd zerowy tranzystora, promienie kanalikowe, prostowniki gazowane z zimną katodą, przebicia bazy zjawisko, przechwyt, przeciwsobne wzmacniacze mocy, przeciwsobne wzmacniacze mocy klasy AB1 i AB2, przeciwsobny wzmacniacz mocy kl. A1 na triodach, przeciwsobny wzmacniacz mocy kl. A1, przeciwsobny wzmacniacz mocy kl. B, przekazywanie ładunku, przerwa energetyczna, przetwornica tranzystorowa, przetwornica tranzystorowa dwutaktowa, przetwornica tranzystorowa jednotaktowa, przewodnictwo samoistne, przewodność elektryczna półprzewodnika.
 • R
  radioluminescencja, reflektor, rekombinacja, rezonatron, rozkład energii elektronów w metalu, rozpylanie katodowe, równoległe łączenie diod półprzewodnikowych prostowniczych, ruchliwość dziur i elektronów.
 • S
  schemat zastępczy tranzystora, scyntylacja, Seebeka zjawisko, selektoda, siatka ekranująca, siatka hamująca, siatka przeciwładunkowa, soczewka elektryczna, soczewka magnetyczna, spacistor, spektrometr scyntylacyjny, sprzężenia zwrotne, stabiliwolt, stabilizacja prądu za pomocą bareterów, stabilizator ferrorezonansowy, stabilizator napięcia jonowy, stabilizator napięcia tranzystorowy, stabilizator napięcia z dioda Zenera, stabilizator napięcia z lampą elektronową, stabilność układu, starter, strobotron, szeregowe łączenie diod półprzewodnikowych prostowniczych, szumy diody tunelowej, szumy termiczne opornika, szumy wzmacniacza z diodą tunelową.
 • T
  Tanka wzór, teknetron, termistory, termoelektryczna siła, termoelement, termogenerator, termojonizacja, termokatoda, termoluminescencja, tetroda, tłumik, Towsenda współczynnik, transformacja oporności przez obwód rezonansowy, transformacja układów szeregowych i równoległych, transformator małej częstotliwości, transformator wyjściowy impulsowy, transformator wyjściowy wzmacniacza lampowego, transmitancja, tranzystor, tranzystor dryftowy, tranzystor dyfuzyjno - stopowy, tranzystor mikrostopowy - dyfuzyjny, tranzystor mikrostopowy, tranzystor o barierze powierzchniowej, tranzystor ostrzowy, tranzystor stopowo - dyfuzyjny, tranzystor stopowy, tranzystor warstwowy, tranzystor wyciągany, tranzystor z dyfuzyjną bazą, tranzystor z warstwą półprzewodnika i o przewodnictwie samoistnym, trioda, trioda dyskowa, trioda prawa, trioda próżniowa, trochotron, twierdzenie o kompensacji, twierdzenie Thevenina, tryboluminescencja, trygatron,  tungar, tyratron, tyrystor.
 • U
  układ całkujący, układ dzielący, układ mnożący, układ obcinający, układ pierwiastkujący, układ różniczkujący, układ sumujący, układy odtwarzania składowej stałej, układ zasilania i stabilizacja punktu pracy tranzystora, unilateryzacja tranzystora.
 • W
  warstwa pośrednia katody tlenkowej, Wehnelta cylinder, widikon, wielokrotna lampa elektronowa, współczynnik cieplny częstotliwości obwodu rezonansowego, współczynnik dobroci lampy, współczynnik osłabienia tętnień, współczynnik tętnień, współczynnik zawartości harmonicznych, współczynnik zniekształceń, wtórnik katodowy, wtórny zapłon, wyładowanie bezelektrodowe, wyładowanie ciche, wyładowanie łukowe, wyładowanie niesamoistne, wyładowanie samoistne, wyładowanie pierścieniowe, wyładowanie świetlące, wyładowanie ulotowe, wyrzutnie elektronowe, wzbudzenie kumultatywne, wzmacniacz klasy C, wzmacniacz łańcuchowy, wzmacniacz mocy klasy A, wzmacniacz mocy klasy B, wzmacniacz operacyjny, wzmacniacz o sprzężeniu katodowym, wzmacniacz o wspólnej siatce, wzmacniacz rezonansowy jednoobwodowy, wzmacniacz rezonansowy o pojedynczych obwodach wzajemnie odstrojonych, wzmacniacz rezonansowy z obwodami sprzężonymi o dużym Q, wzmacniacz rezonansowy z obwodami sprzężonymi o małym Q, wzmacniacz rezonansowy ze sprzężeniem transformatorowym, wzmacniacz różnicowy, wzmacniacz transformatorowy, wzmacniacz tranzystorowy małej częstotliwości, wzmacniacze rezonansowe tranzystorowe, wzmacniacze rezonansowe tranzystorowe z obwodami równoległo - szeregowymi, wzmacniacze rezonansowe tranzystorowe z obwodami sprzężonymi, wzmacniacze rezonansowe z obwodami sprzężonymi, wzmacniacze tranzystorowe szerokopasmowe.
 • Y
  y - parametry tranzystora.
 • Z
  zasada odwracalności, zasada superpozycji, Zenera zjawisko, zimna emisja,  zjawisko fotoelektryczne odwrotne, zjawisko fotowoltaiczne, zjawisko Millera, zjawisko powielania lawinowego w złączu p-n, zjawisko śrutowe, zjawiska świetlne przy wyładowaniu świetlącym, zjawisko tunelowe, złącze metal - półprzewodnik, z - parametry tranzystora, zwarciowy współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora, związki między parametrami macierzy, zwierciadło elektronowe.
 • Literatura (282)