Miernictwo telewizyjne

Miernictwo telewizyjne, Janusz Dunal
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1965

 1. Ogólne wymagania miernictwa telewizyjnego. Przyrządy pomiarowe. (5)
 2. Generatory pomiarowe stosowane w technice telewizyjnej (8)
  Rodzaje generatorów. Generatory wielkiej częstotliwości. Generatory częstotliwości wizyjnych. Generatory impulsów. Generatory sygnałów telewizyjnych. Przyrządy serwisowe.
 3. Pomiary za pomocą wobulatorów (20)
  Pomiary charakterystyk częstotliwości. Zasada działania wobulatora. Cechowanie częstotliwości znacznikami. Charakterystyki otrzymywane na ekranie wobulatorów.
 4. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza pośredniej częstotliwości (30)
  Pomiar charakterystyki metodą woltomierza lampowego. Pomiar charakterystyki metodą optyczną. Strojenie wzmacniacza p.cz.
 5. Pomiar charakterystyki członu wielkiej częstotliwości i mieszacza (36)
  Dostrojenie odbiornika. Pomiar charakterystyki częstotliwości stopnia wejściowego.
 6. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza wizji (40)
 7. Pomiary toru wizji (45)
  Pomiar charakterystyki częstotliwościowej. Pomiar charakterystyki impulsowej.
 8. Pomiar szumów (48)
  Generatory szumów. Pomiar współczynnika szumów odbiornika.
 9. Pomiar czułości toru wizji (51)
  Wiadomości ogólne o warunkach pomiarów. Czułość toru wizji. Pomiar czułości maksymalnej. Pomiar czułości użytkowej. Pomiar współczynnika odbicia na wejściu odbiornika. Pomiar charakterystyk ARW. Pomiar maksymalnego użytkowego poziomu sygnału wejściowego.
 10. Pomiary selektywności (59)
  Pomiar selektywności toru wizji przy jednym sygnale. Pomiar współczynnika niesymetrii.
 11. Pomiary luminancji i kontrastu (62)
  Pomiary jasności obrazu. Pomiary luminancji. Pomiary kontrastu. Pomiar charakterystyki przenoszenia luminancji. Pomiary automatycznej regulacji luminancji (utrzymywania poziomu czerni).
 12. Pomiary zdolności rozdzielczej (67)
 13. Pomiar zniekształceń liniowości odchylania (69)
 14. Pomiar zniekształceń kształtu obrazu (72)
 15. Pomiary jakości synchronizacji (75)
  Pomiar jakości miedzyliniowości. Pomiar przesunięcia synchronizacji poziomej. Pomiar przesunięcia powierzchni białych.
 16. Pomiary zakłóceń (77)
  Rodzaje zakłóceń. Pomiar tłumienia sygnałów o częstotliwości pośredniej wizji oraz o częstotliwości lustrzanej. Pomiar tłumienia sygnałów zakłócających, przenikających z sieci zasilającej. Pomiar zakłóceń interferencyjnych, wywołanych sygnałami wewnętrznymi. Pomiar zakłóceń wywołanych niepożądanymi sygnałami w.cz. powstałymi w odbiorniku. Pomiar zakłóceń wywołanych niepożądanym przenikaniem sygnałów wizyjnych i fonicznych w odbiorniku. Pomiar zakłóceń wywołanych niepożądanym przenikaniem sygnałów układów odchylania.
 17. Pomiary stabilności pracy (82)
  Wiadomości ogólne. Pomiar stabilności rozmiaru obrazu. Pomiar stabilności dostrojenia oraz zmian częstotliwości heterodyny. Pomiar stabilności częstotliwości układów odchylania. Pomiar elektroakustycznego oddziaływania między torami wizji i fonii.
 18. Badanie toru fonii (86)
  Wiadomości ogólne. Pomiary czułości toru fonii. Sprawdzanie wpływu zakłóceń na pracę toru fonii. Pomiar stabilności punktu zerowego dyskryminatora. Pomiar charakterystyk częstotliwości toru fonii. Pomiar zniekształceń harmonicznych toru fonii.
 19. Pomiary różne (96)
  Pomiar luminancji. Pomiary natężenia pola. Pomiary anten odbiorczych.
 20. Stosowanie testów kontrolnych (98)
  Wykaz literatury (108)