Jak czytać schematy odbiorników TV


Janusz Łokuć "Jak czytać schematy odbiorników TV"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1970

1. Schematy odbiorników telewizyjnych (9)
1.1. Schematy ideowe (9)
1.2. Schematy blokowe (11)
1.3. Schematy montażowe (12)
1.4. Użyteczność schematów przy naprawach (12)
2. Elementy układów odbiorników telewizyjnych (15)
2.1. Oporniki (15)
2.2. Kondensatory (18)
2.3. Cewki, dławiki, transformatory (21)
2.4. Lampy i kineskopy oraz ich symbole graficzne (26)
2.5. Półprzewodniki (40)
3. Podstawowe układy spotykane w schematach telewizyjnych (58)
3.1. Dzielniki napięcia (60)
3.2. Obwody RC (61)
3.3. Obwody RL (66)
3.4. Obwody RLC i LC (67)
3.5. Sprzężone obwody rezonansowe (70)
3.6. Filtr typu Pi (72)
3.7. Układy mostkowe (73)
3.8. detektor diodowy (74)
3.9. Układ diodowy z regulowanym oporem wejściowym (76)
3.10. Wzmacniacz lampowy z czynnym obciążeniem anodowym (77)
3.11. Automatyczna polaryzacja lamp (78)
3.12. Wzmacniacz z obwodem RL w anodzie (80)
3.13. Wzmacniacz rezonansowy (80)
3.14. Wzmacniacz pasmowy (81)
3.15. Sprzężenie zwrotne (82)
3.16. Generator LC (83)
3.17. Generatory relaksacyjne (84)
4. Zasady odbioru telewizyjnego i sygnał telewizyjny (89)
4.1. zasada przenoszenia informacji telewizyjnej (89)
4.2. Sygnał wizyjny (91)
5. Schemat blokowy i człony funkcjonalne odbiornika (101)
5.1. Schemat blokowy typowego odbiornika telewizyjnego (101)
5.2. Człony funkcjonalne odbiornika telewizyjnego (106)
6. Wykorzystanie schematów przy naprawach odbiorników telewizyjnych (237)
Literatura (240)