Miernictwo radiotechniczne (wyd. 1)


Janusz Łubek "Miernictwo radiotechniczne"
Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 2500 + 135 egz., Warszawa, 1956

"Książka podaje teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu miernictwa radiotechnicznego. Omawia szczegółowo przyrządy pomiarowe oraz sposób wykorzystania ich przy pomiarach mocy, prądów i napięć małej częstotliwości oraz wielkiej częstotliwości.
Książka jest w zasadzie podręcznikiem dla uczniów IV klasy technikum łączności wydziału radiokomunikacyjnego, może jednak stanowić cenną pomoc dla personelu technicznego na poziomie technika i telemontera. "

0. Wstęp (9)
0.1. Cel i zadania miernictwa
0.2. Przedmiot miernictwa radiotechnicznego
0.3. Materiał nauczania
1. Pomiary natężenia prądu (12)
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Amperomierze z prostownikiem
1.3. Amperomierze cieplne
1.4. Skalowanie amperomierzy
2. Pomiary napięcia (28)
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Woltomierze z prostownikiem
2.3. Woltomierze lampowe
2.4. Woltomierze elektrostatyczne
2.5. Woltomierze z termoelementem
2.6. Skalowanie woltomierzy
2.7. Przeprowadzenie pomiarów napięcia i prądu (wybór przyrządu)
3. Pomiary mocy wielkiej częstotliwości (45)
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Pomiary mocy przy normalnym obciążeniu źródła
3.3. Pomiary mocy przy obciążeniu zastępczym
3.4. Wybór metody pomiaru mocy 
4. Pomiary częstotliwości (61) 
4.1. Określenia i pojęcia
4.2. Podział częstotliwości
4.3. Rodzaje pomiarów częstotliwości
4.4. Pomiary małej częstotliwości
4.5. Pomiary wielkiej częstotliwości 
5. Pomiary modulacji i manipulacji (81) 
5.1. Określenia i podstawowe zależności
5.2. Oscylograf elektronowy
5.3. Pomiary głębokości modulacji - wiadomości ogólne
5.4. Pomiary odchylenia (dewiacji) częstotliwości
5.5. Pomiary zniekształceń i badanie jednorodności modulacji
5.6. Badanie manipulacji 
6. Pomiary stałych obwodów i ich elementów (103) 
6.1. Charakterystyka pomiarów
6.2. Metoda techniczna
6.3. Metody mostkowe
6.4. Metody rezonansowe
6.5. Miernik dobroci (Q-metr)
6.6. Pomiary właściwości materiałów izolacyjnych
6.7. Dokładności pomiarów właściwości elementów obwodów 
7. Pomiary lamp elektronowych (136) 
7.1. Cel i rodzaje pomiarów
7.2. Zdejmowanie charakterystyk statycznych (rodzaje charakterystyk)
7.3. Zdejmowanie charakterystyk przy użyciu oscylografu elektronowego
7.4. Pomiary współczynników lamp
7.5. Pomiary pojemności międzyelektrodowych
7.6. Pomiary próżni lamp elektronowych
7.7. Próbniki lamp elektronowych 
8. Pomiary wzmacniaczy małej częstotliwości (162) 
8.1. Wielkości charakterystyczne
8.2. Generator małej częstotliwości
8.3. Pomiary wzmocnienia i mocy wyjściowej
8.4. Pomiar czułości
8.5. Pomiar charakterystyki częstotliwościowej
8.6. Pomiary zniekształceń nieliniowych
8.7. Pomiar szumów i zakłóceń 
9. Pomiary nadajników (189) 
9.1. Wymagania
9.2. Rodzaje pomiarów i badań
9.3. Pomiary częstotliwości nadajnika
9.4. Pomiar mocy nadajnika
9.5. Pomiary modulacji 
10. Pomiary odbiorników (204) 
10.1. Rodzaje pomiarów. Ogólne warunki przeprowadzania pomiarów
10.2. Generator sygnałów wzorcowych
10.3. Pomiar czułości i poziomu szumów
10.4. Pomiar selektywności
10.5. Badanie wierności odtwarzania
10.6. Pomiar tłumienia sygnałów lustrzanych
10.7. Badanie działania automatycznej regulacji wzmocnienia
10.8. Metoda elektroakustyczna badania odbiorników 
11. Badanie urządzeń antenowych (222) 
1.1. Cel i rodzaje pomiarów
11.2. Parametry anten i linii zasilających. Wielkości mierzone
11.3. Pomiar natężenia i rozkładu prądu w antenie i linii zasilającej
11.4. Pomiary napięć i ich rozkładu
11.5. Pomiary oporności anten i linii zasilających
11.6. Dopasowywanie i dostrajanie układu antenowego. Badanie anten za pomocą lampy oscyloskopowej
11.7. Pomiary natężenia pola