Miernictwo tele- i radiotechniczne (wyd. 4)


Marian Łapińsi "Miernictwo tele- i radiotechniczne"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 4 poprawione, 1968

 1. Miernictwo teleelektryczne ogólne (11)
  Charakterystyka ogólna miernictwa teleelektrycznego. Przyrządy magnetoelektryczne prostownikowe. Przyrządy magnetoelektryczne z przetwornikami. Przyrządy magnetoelektryczne w układach z czujnikami pomiarowymi parametrycznymi. Kompensatory i ich zastosowanie. Mostki pomiarowe. Układ różnicowy (Kühle). Układy "podwójne T" i "T zbocznikowane" w miernictwie. Przyrządy pomiarowe lampowe. Pomocniczy sprzęt pomiarowy. Oscyloskop elektroniczny. Pomiary lamp elektronowych. Pomiary oporności uziemienia. pomiary częstotliwości. Pomiary przesunięcia fazowego. Pomiary zniekształceń nielinearnych. Pomiary głębokości modulacji.
 2. Miernictwo teletransmisyjne (134)
  Charakterystyka ogólna miernictwa teletransmisyjnego. Pomiary oporności i pojemności żył toru. Pomiary składowych tamowności. Pomiary poziomu teletransmisyjnego i tłumienności wynikowej. Pomiary zakłóceń. Odstęp tłumienności przesłuchowej. Pomiary przesłuchu. Pomiary asymetrii i składowych sprzężenia. Pomiary tłumienności niedopasowania, tłumienności niezrównoważenia i stabilności. Pomiary w telefonii nośnej. Pomiary w celu lokalizacji uszkodzeń torów napowietrznych i kablowych. Pomiary telefonometryczne.
 3. Miernictwo radiotechniczne (259)
  Charakterystyka ogólna miernictwa radiotechnicznego. Pomiary natężenia prądu i napięcia przy wielkich częstotliwościach. Pomiary poziomu. Pomiary mocy prądów wielkiej częstotliwości. Pomiary współczynnika głębokości modulacji i parametrów określających modulację częstotliwości. Pomiary anten i natężenia pola. Pomiary urządzeń nadawczych. Pomiary urządzeń odbiorczych.
 4. Miernictwo teletechniki łączeniowej (298)
  Charakterystyka ogólna miernictwa teletechniki łączeniowej. Pomiary parametrów fizykomechanicznych. Pomiary parametrów torów i lokalizacja uszkodzeń. Pomiary telefonometryczne. Rejestracja i pomiary przebiegów czasowych. Pomiary wielkości charakteryzujących ruch w centralach telefonicznych.