Filtry elektryczne (wyd. 1)


Olgierd Przesmycki "Filtry elektryczne"
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 2500 + 260 egz., Warszawa, 1962

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów.
Przedmowa.
Wskazówki dla posługujących się książką.
1. Wstęp (17)
2. Półogniwa filtrów bez strat (74)
3. Transformowanie oporności (122)
4. Wielkości własne i wielkości robocze filtrów (143)
5. Półogniwa skrajne filtrów (195)
6. Efekt strat (238)
7. Filtry o wyrównanych charakterystykach tłumieniowych (281)
8. Filtry o dowolnych charakterystykach tłumieniowych (336)
9. Tablice (351)
Wykaz piśmiennictwa (390)