Optyka elektronowa (wyd. 1)


Bohdan Paszkowski "Optyka elektronowa"
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 1680 egz., Warszawa, 1960

Przedmowa (9)
Wykaz ważniejszych oznaczeń (11)
1. Wstęp (15)
2. Elektron w polu elektrycznym i magnetycznym (19)
Elektron.
Ogólne równanie ruchu elektronu.
Ogólne równanie energii elektronu.
Ruch elektronu w równomiernym polu elektrycznym i magnetycznym.
Ruch elektronu w nierównomiernym polu elektrycznym i magnetycznym.
Uwzględnienie poprawek relatywistycznych.
Wykaz źródeł.
3. Podstawowe prawa optyki elektronowej (47)
Prawo załamania promienia elektronowego w polu elektrycznym.
Prawo załamania promienia elektronowego w polu elektryczno - magnetycznym.
Prawo podobieństwa toru elektronów.
Fotometria elektronowa.
Wykaz źródeł.
4. Wyznaczanie rozkładu pola elektrycznego i pola magnetycznego (59)
Uwagi ogólne.
Analityczne metody wyznaczania rozkładu pól.
Numeryczne metody wyznaczania rozkładu pól.
Wykreślne metody wyznaczania rozkładu pól.
Doświadczalne metody wyznaczania rozkładu pól.
Wykaz źródeł.
5. Wyznaczanie torów elektronu w polu elektrycznym i w polu magnetycznym (119)
Uwagi ogólne.
Analityczne metody wyznaczania torów elektronów.
Numeryczne metody wyznaczania torów elektronów.
Wykreślne metody wyznaczania torów elektronów.
Doświadczalne metody wyznaczania torów elektronów.
Wykaz źródeł.
6. Elektryczne soczewki elektronowe (165)
Pojęcia zasadnicze optyki świetlnej.
Typy soczewek elektrycznych.
Ogólne zasady obliczania i projektowania soczewek elektrycznych.
Soczewki immersyjne.
Soczewki katodowe.
Soczewki pojedyncze.
Soczewki przesłonowe.
Zwierciadła elektronowe.
Wykaz źródeł.
7. Magnetyczne soczewki elektronowe (236)
Uwagi ogólne.
Typy soczewek magnetycznych.
Ogólne zasady obliczania i projektowania soczewek magnetycznych.
Działanie ogniskujące jednorodnego pola magnetycznego.
Soczewka jednozwojowa.
Soczewki krótkie.
Soczewki elektryczno - magnetyczne.
Wykaz źródeł.
8. Odchylające układy elektronowe (261)
Uwagi ogólne.
Elektryczne układy odchylające.
Magnetyczne układy odchylające.
Elektryczno - magnetyczne układy odchylające.
Wykaz źródeł.
9. Błędy odwzorowań elektronooptycznych (277)
Uwagi ogólne.
Wady geometryczne soczewek elektronowych.
Aberacja chromatyczna.
Rozbieżność promienia elektronowego.
Wykaz źródeł.
Bibliografia (294)
Skorowidz (298)