Parlofon elektryczny


B.J. Pzyłuski "Parlofon elektryczny"
Wydawnictwo B.Kotuli, Cieszyn, 1927, Samouczek Techniczny, Nr.109.

Wstęp (3)
"Nic tak nie pociąga i nie uprzyjemnia wolnego od zająć czasu, jak muzyka i śpiew. Nie zawsze jednak nastręcza się sposobność słuchania muzyki i to w dodatku muzyki dobrej, gdyż tylko taka może nam dać pełne zadowolenie artystyczne. Trudność tę znakomicie rozwiązuje nam parlofon, a teraźniejsze płyty pozwalają nam słuchać utworów pierwszorzędnych muzyków, zarówno polskich jak i obcych. Nim jednak przystąpimy do budowy parlofonu, którą to szczegółowo zajmie się niniejsza książeczka, warto poznać jego rozwój i zasadę działania.
Dzisiejszy parlofon jest to nic innego jak ulepszony i zmodyfiowany fonograf, genjalny wynalazek Edisona. Fonograf składa się z lejka głosowego, zaopatrzonego w membramę z igłą.
Igła opiera się o powierzchnię boczną walca powleczonego plastyczną masą. Walec obraca się po linii śrubowej, przy pomocy specjalnego mechanizmu zegarowego. Jeżeli teraz przed lejkiem głosowym mówimy, śpiewamy i t.p. to powstające wskutek tego fale głosowe, t.j. odpowiednie zgęszczania i rozrzedzania słupa powietrza, wprowadzają membramę fonografu w drganie, a drgająca z nią igła będzie znaczyła na wirującym walcu linję śrubową, złożoną z mniejszych lub większych zagłębień. Linja tych nierówności jest to właśnie nasz utrwalony śpiew lub muzyka. Po zastygnięciu masy na walcu możemy otrzymać zjawisko odwrotne, to jest odtworzyć naśpiewane dźwięki. Igła bowiem skacząc po nierównościach walca, wprowadzi w drganie membramę, ta zaś słup powietrza w lejku głosowym.
Produkcja głosu w dawnych fonofrafach była jednak tak słaba, że należało lejek głosowy zaopatrzyć w rurki kauczukowe, które doprowadzały głos wprost do uszów. W słabem odtwarzaniu głosu winę ponosiły przedewszystkiem wadliwe mambramy, oraz płyty. W dzisiejszym parlofonie braki te zostały w zupełności usunięte, przez co otrzymujemy czystą, piękną i głośną audycję.
W skład parlofonu wchodzą następujące części:
1. Membrama.
2. Mechanizm obracający płytę.
3. Skrzynka wraz z tubą."

Membrama (6)
Mechanizm obracający płytę (13)
Krążek wirujący (15)
Opornik do regulowania prędkości biegu silnika (16)
Przewodnik prądu elektrycznego (19)
Ośka.
Skrzynka wraz z tubą (21)
Sposób użycia (26)